משימת הארגון

 תאפשר את העצמאות ללקוחותיה לפתח אמצעים באופן קל, זמין נוח וגמיש A. Telemetry Ltd.

מדיניות איכות

החברה עומדת ותמשיך לעמוד בכל הדרישות, החוקים והתקנות שחלים על השירות והמוצרים שלה המחייבים אותה על פי דין

הנהלת החברה מחויבת לשיפור מתמיד של יעילות מערכת ניהול האיכות שלה ותעשה זאת עפ”י הדרישות לתקן אשר מהווים את דרך המלך למימוש מחויבותה לאיכות

החברה מחויבת למאמץ להוביל בתחומי התמחותה, תוך הדגשת המקצועיות וטיפוח המצוינות, שיפור מתמיד ודיווח אמת, הכרה והבנה של צרכי הלקוח ושביעות רצונו

החברה מתכוונת לממש את מדיניותה באמצעות הדרכות והכשרות ברמה המקצועית, תעודד יוזמה וחשיבה לטווח ארוך, התמקדות בשיפור וייעול תהליכים, קשרי לקוחות הדוקים ודוגמא אישית של מנהליה

החברה תקפיד על שיתוף העובדים בהחלטות הנוגעות לאיכות עבודתה, ותבצע תהליכי בקרה מעמיקים והפקת לקחים עניינים